Wat is asbest? 2019-01-15T08:38:16+01:00

Het woord asbest

Het woord asbest is afkomstig van het Griekse woord “asbestos”, wat onverwoestbaar betekent.
asbest is in feite een verzamelnaam voor een groep van natuurlijke silicaat mineralen die worden ontgonnen uit asbestmijnen (zie foto hieronder). Deze mineralen kristalliseren en kunnen zich opsplitsen in uiterst kleine vezels. De in lengte perfect gekloven vezel is een karakteristiek van asbest en de hoge lengte-breedte verhouding van de individuele vezel is een belangrijk criterium voor een mineraal om asbest genoemd te worden.

Soorten asbest

Er bestaan 2 groepen van asbest die men kan indelen naargelang hun minerale oorsprong en geometrische structuur.

De serpentijnen:

Tot deze groep behoort chrysotiel als enige asbestsoort. Deze vezels vertonen zich onder de vorm van lange holle capillairen en vormen dikwijls gebogen bundels met gesplitste uiteinden.

 De amfibolen

Tot deze groep behoren amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthofylliet. Deze mineralen zijn gekarakteriseerd door hun lange naaldvormige vezels.

De volgende soorten zijn de meest voorkomende:

Chrysotiel (wit asbest)

 • Vertegenwoordigt circa 95% van de totale asbestproductie
 • Is een gehydrateerd magnesiumsilicaat
 • Komt voor onder de vorm van soepele, zijdeachtige vezels van verschillende lengte
 • Heeft een hoge mechanische treksterkte
 • Heeft een goede bestendigheid in alkalisch milieu
 • Weerstaat hoge temperaturen
 • De witte kleur wordt veroorzaakt door het hoog gehalte aan magnesium

Amosiet (bruin asbest)

 • Deze soort asbest is een ijzer-magnesiumsilicaat
 • Komt voor onder de vorm van lange breekbare en ruwe vezels
 • Heeft een grote warmtebestendigheid
 • De typische bruine kleur wordt veroorzaakt door het hoog ijzeroxide gehalte

Crocidoliet (blauw asbest)

 • Is een ijzer- en natriumsilicaat
 • Komt voor onder de vorm van ruwe en soepele vezels
 • Heeft een betere treksterkte en betere zuurbestendigheid dan de andere vezels
 • De blauwe kleur wordt veroorzaakt door 2 resonerende paren van ijzer

Toepassingen van asbest

Vandaag bevatten naar schatting zo’n 3000 verschillende producten asbest. Hieronder volgt een kort overzicht van een aantal belangrijke toepassingen en producten waarmee de mens in het algemeen in aanraking kan komen.

 • Isolatiepanelen
  • Plafonds, wanden, panelen…
 • Isolatiegips
  • Isolatie rond centrale verwarmingsbuizen
 • Spuitasbest (al dan niet gemengd met een vulmiddel of bindmiddel)
  • Staal- en betonnen constructies, schepen, koelhuizen, zwembaden…
 • Asbestcement (meestal 85 à 90% cement, 10 à 15% asbestvezels)
  • Golfplaten, leien, leidingen, gevel- en dakplaten, buizen, bloembakken, keukens, sanitaire installaties…
 • Asbesttextiel
  • Brandwerende, zuren en basen beschermkledij, koorden…
 • Frictiematerialen
  • Remvoeringen en koppelingsplaten van voertuigen
 • Asbestkarton, -papier, -vilt
  • Vinyl asbesttegels, bitumenvilt, bekleding leidingen…
 • Andere producten
  • Pakkingen en verbindingstukken, kunststoffen versterkt met asbest, filterstoffen, plamuren en verven, vlamverspreiders (kookplaten) …