Lees Meer 2018-08-31T07:22:48+01:00

Asbest Care n.v. is een asbestverwijderingsbedrijf erkend door FOD WASO sinds 2018. Asbest Care
n.v. werkt door geheel België voor aannemers, industrie, overheden en particulieren.
Onze diensten:
• Eenvoudige Handelingen
• Couveusezak Methode
• Hermetische Zone
Wij staan 24/24 en 7/7 klaar voor calamiteiten. U kan bij ons ook terecht voor adviesverlening op
maat, het opstellen van asbestinventarissen en beheersprogamma’s. Naast onze diensten bieden wij
producten aan van hoge kwaliteit aan particulieren, aannemers en overheden die geschikt zijn voor
het uitvoeren van Eenvoudige Handelingen in onze Asbest Care Shop.