Wat doen wij? 2019-01-14T13:55:40+01:00

WAT DOEN WIJ?

EENVOUDIGE HANDELINGEN

Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van gebonden asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per cm³ niet wordt overschreden. Een aantal bekende toepassingen: golfplaten, leien, bloembakken, schoorstenen, vensterdorpels,…

COUVEUSEZAK METHODE

Het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevat, mag uitgevoerd worden d.m.v. de couveusezak methode indien het werken in open lucht betreft.

HERMETISCHE ZONE

Het verwijderen van losgebonden asbesthoudende materialen die niet mogen verwijderd worden volgens eenvoudige handelingen of de couveusezak methode, moeten gebeuren volgens de hermetische zone. De hermetische zone dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken. Een aantal bekende toepassingen: leidingisolatie in een kelder- of verwarmingsruimte, spuitasbest, asbesthoudend materiaal dat enkel verwijderd kan worden door het te beschadigen, etc…

CALAMITEITEN

Wij zijn gespecialiseerd in het optreden bij calamiteiten. Onze teams staan 24/24 en 7/7 paraat. Wij treden op bij brand, gebouwen met instortingsgevaar en alle andere dringende oproepen.

ADVIES EN BEGELEIDING

Door onze jarenlange ervaring omtrent de regelgeving en asbestverwijdering, zijn wij in staat u als klant altijd op juiste wijze te adviseren en begeleiden bij alle asbestproblematiek. Wij stellen advies en beheersprogramma’s op maat voor aannemers, industrie, overheden en particulieren.

OPLEIDINGEN

Wij bieden de opleiding Asbest Eenvoudige Handelingen 8 uur (1 lesdag) aan in ons gamma. Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking kunnen komen zoals: dakwerkers, technici, renovatie-, bouw- en sloopfirma’s, etc… Daarnaast is de opleiding ook geschikt voor medewerkers van gemeentediensten, brandweer, politie, etc…

ASBEST CARE SHOP

Naast onze diensten bieden wij ook veiligheidsmateriaal aan om asbest te kunnen verwijderen via eenvoudige handelingen. Op onze webshop: www.asbestcareshop.be kan je veiligheidskleding, containerbags en alle andere materialen vinden die nodig zijn om op een veilige en correcte manier asbest te verwijderen.